LA LLENGUA, EL PODER I LA JUSTÍCIA

Cada llengua és una part indispensable de la llengua de la humanitat.

Una llengua, qualsevol llengua, no solament conté vocals i consonants, síl.Iabes i paraules, no solament és un repertori específic de sons, de ritmes i de melodies, no solament és una percepció, una forma i una lógica. Una llengua, qualsevol llengua, conté, manté i transporta la substancia humana que cadascuna de les perso­nes que formen una comunitat lingüística, un poble, hi ha dipositat.

No hi ha llengües individuals. Només hi ha llengües dels pobles, de les col.lectivitats. La llengua és una subs­tància principal, essencial, en la vida de cada poble.

No hi ha raons per imposar una llengua damunt la propia d’un país o territorio Una imposició d’aquesta mena comporta la destrucció conscient del passat, del present i del futur d’un poble i l’eliminació del patrimoni intel.lectual i espiritual de les persones que el conformen. Un acte així és un acte de menyspreu de la realitat humana. Continua llegint